آخرین خبرها, اخبار, اعلانات مهم

انتخاب هیات مدیره و بازرسین اتحادیه زنبورداران خراسان رضوی

هیات مدیره و بازرسین اتحادیه زنبورداران خراسان رضوی شناخته شدند

با آرای زنبورداران در مجمع عمومی عادی، ترکیب جدید هیات مدیره و بازرسین اتحادیه زنبورداران استان خراسان رضوی شناخته شد.

به گزارش خبرنگار مجله زنبورداران پیشرو به نقل از روابط عمومی اتحادیه سراسری زنبورداران ایران، در جریان دو مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده اتحادیه زنبورداران استان خراسان رضوی که در مورخ یازدهم بهمن ماه سال جاری در مشهد برگزار شد؛ تعاونی‌های زنبورداری شهرستان‌های قوچان (حسن حیدری شاهباز)، درگز (آقای خدادوست)، مشهد (آقای ترابی)، چناران (‌آقای نظامی) و نیشابور (آقای فخریان) به ترتیب حائز بیشترین آرای واصله برای هیات مدیره شدند و تعاونی‌های تربت جام ( آقای افشاریان) و گلمکان (آقای ماکویی) نیز به عنوان بازرسین اول و دوم انتخاب گردیدند.

هیات مدیره و بازرسین اتحادیه زنبورداران خراسان رضوی شناخته شدند

به لحاظ ترتیب آرای حاصله هیات مدیره جدید اتحادیه زنبورداران استان خراسان رضوی، تعاونی زنبورداران شهرستان قوچان با 4098 رای حائز بیشترین آرای اکتسابی اعضا شد و سپس به ترتیب تعاونی زنبورداران درگز با 3783 رای؛ مشهد با 3757 رای؛ چناران با 2883 رای و نیشابور با 2702 رای در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند تا پس از ثبت نهایی هیات مدیره که در حال طی مراحل نهایی است، ترکیب مسئولیت داخل هیات مدیره نیز مشخص شود.

بنابراین گزارش و بر اساس اطلاعات دریافتی مرکز روابط عمومی اتحادیه سراسری زنبورداران ایران، در این مجمع همچنین مقرر شد تا از این پس همچون سایر اتحادیه‌های زنبورداران استان، هر تعاونی شهرستان دارای یک حق رای باشد.

 

دیدگاهتان را بنویسید