مقالات نشریه

زنبورداران پیشرو متولد شد

«زنبورداران پیشرو» متولد شد

سالها پیش برای نخستین بار مهندس ارشاد مرشدی تصمیم می‌گیرد برای پر کردن بخشی از خلاء اطلاع رسانی در جامعه زنبورداری نشریه‌ای مستقل را با مطالب، رخدادها و مقالات در زمینه صنعت زنبورداری پر کند تا پیش از این به رغم وجود بیش از 35 عنوان نشریه مستقل در بخش خصوصی که به صورت دو هفته‌نامه، ماهنامه و دوماهنامه و فصل‌نامه منتشر می‌شد کسی پا به این عرصه نگذاشته و دشواری‌های این میسر را به دلیل نبود اطلاعات جامع و پراکنده بودن مخاطبان و انسجام نیافتن تشکل‌ها به جان نخریده بود. از سوی دیگر هیچ گونه حمایت کننده‌ای اعم از بخش دولتی وخصوصی برای این مسیر متصور نبود مگر تکیه بر پذیرش و استقبال مخاطبان یا بهره‌برداران آن هم به صورت موردی و پراکنده.
مهندس ارشاد مرشدی شروع این کار را می‌بایست در قالبی پی‌ریزی می‌کرد و نخستین بستر چاپ و انتشار مجله زنبورداری در آن سالها می‌شود مجله بارش با همراهی مهندس پاکپور (صاحب امتیاز و مدیر مسئول نشریه) و این نخستین اقدام عملی برای انتشار یک نشریه تخصصی برای صنعت زنبورداران پا به عرصه وجود می‌گذارد.
مجله بارش به همت و تلاش مهندس ارشاد مرشدی هر فصل یک شماره را تحت عنوان صنعت زنبورداری با مطالب متنوع و مقالات منتشر می‌کند حدود 4 سال از این رویه می‌گذرد تا قالب و بستر چاپ مجله صنعت زنبورداری از مجله بارش به مجله صنعت خوراک دام، طیور و آبزیان تغییر می‌یابد. حدود 5 سال نیز مجله صنعت زنبورداری نیز در قالب ضمیمه این نشریه چاپ و انتشار یافت که رفته رفته با حمایت‌های خوب مخاطبان عرصه‌های وسیعی پیش روی این نشریه گشوده شد و در این مدت مهندس عباس مالکی سردبیر مجله صنعت خوراک دام طیور و آبزیان نهایت همکاری، همراهی و مساعدت را برای پذیرفته شدن در قالب دوماهنامه با مهندس ارشاد مرشدی داشت و همواره کمک‌های بی دریغ وی مشوق این مسیر بود. در این بین ضرورت استقلال مجله و انتشار آن در قالبی مجزا به شدت احساس می‌شد و بنابراین با درخواست مهندس ارشاد مرشدی برای دریافت مجوز از وزارت محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی خوشبختانه به دلیل پیشینه انتشار بیش از یک دهه و حضور فعال در عرصه صنعت زنبورداری با مجوز مجله «زنبورداران پیشرو» موافقت شد.
اگرچه سالها انتشار مجله زنبورداری در قالب نشریه بارش و همچنین مجله صنعت زنبورداری در بستر مجله صنعت خوراک دام، طیور و آبزیان به لحاظ تعداد به دلایل فنی و حرفه‌ای قابل جمع نیست ولی می‌توان گفت در این سالها بیش از 60 شماره منتشر شده و به رقم این موضوع شما خوانندگان از این پس مجله صنعت زنبورداری را در قالب «زنبورداران پیشرو» دریافت خواهید کرد با همان رویکرد و سیاستها و البته با شماره یک چون به لحاظ حرفه‌ای و فنی این تسلسل قابل جمع نیست.

«زنبورداران پیشرو» همان رویکرد مجله صنعت زنبورداری را دنبال می‌کند

«زنبورداران پیشرو» کاملا مستقل است

مخاطبان گرامی با دریافت مجوز انتشار زنبورداران پیشرو به صورت دوماهنامه از این پس نشریه با این نام به دست شما خواهد رسید. زنبورداران پیشرو مستقل است و وابسته به هیچ جناح، گروه، سازمان و تشکل نیست و براساس منافع بهره‌برداران و مخاطبان خود یعنی زنبورداران سیاست‌های خود را چیدمان می‌کند. یعنی هرکجا که منافع زنبورداران اقتضا کند اگر نیاز به دفاع باشد ورود پیدا می‌کند مجله «زنبورداران پیشرو» وام دار هیچ گروه و جناحی نخواهد بود و از تولیدکنندگان واقعی دفاع خواهد کرد.
صدای زنبورداران را منعکس می‌کندوبه افزایش بهره‌وری در تولید می‌اندیشد، زنبورداران پیشرو اهداف خود را براساس گسترش و توسعه صنعت زنبورداری، افزایش دانش و آگاهی زنبورداران، افزایش رفاه و بهبود معاش آنان و در جهت نیل به جایگاه واقعی صنعت زنبورداری در بخش کشاورزی کشور می‌اندیشد و در این مسیر به قدر توان و بضاعت خود گام برمی‌دارد. زنبورداران پیشرو کماکان نیازمند به حمایت مخاطبان خود است و معتقد است تا هنگامی که نشریه‌‌ای مستقل، برگرفته از قاطبه افکار عمومی صنعت زنبورداری را مدیریت می‌کند این حمایت پشتیبان و حامی اوست.
مجله زنبورداران پیشرو متولد شده است تا به کمک زنبورداران تریبونی باشد برای صدای زنبوردارانی که تلاش می‌کنند در جهت توسعه پایدار و متوازن در کشور. مجله زنبورداران پیشرو در مسیری گام برمی دارد که در جهت به حداکثر رساندن منافع زنبورداران از راههای قانونی، علمی و عملیاتی تلاش شایسته‌ای داشته باشد.
زنبورداران پیشرو آمده است تا مشکلات، نارسایی‌ها و تنگناهای تولیدکنندگان را به گوش مسئولان و دست‌اندرکاران برساند و تریبونی باشد برای کسب جایگاه مقتدر در بخش کشاورزی ایران.

دیدگاهتان را بنویسید