عسل های شاخص ایران, مقالات نشریه

عسل اکالیپتوس Eucalyptus camaldulensis

عسل اکالیپتوس

گیاه مولد شهد: گونه‌های مختلف اکالیپتوس از جمله Eucalyptus camaldulensis
مناطق مهم به لحاظ تولید عسل اکالیپتوس: استان‌های فارس، خوزستان، یزد، سیستان و بلوچستان
فصل برداشت عسل: اردیبهشت و خرداد
رنگ عسل: روشن تا تیره
مدت زمان رس بستن: بیشتر از یک سال
خواص درمانی عسل: بهبود تنگی نفس و آسم، برطرف کننده کرم روده، بهبود زخم سوختگی

دیدگاهتان را بنویسید