آخرین خبرها, اخبار, عسل درمانی, عسل های شاخص ایران, گالری زنبورداران پیشرو, لوازم زنبورداری, مقالات, مقالات نشریه

نگارش جلد آخر كتاب فلور ایران: تیره فرفیونیان

به همت عضو هیات علمی موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور صورت گرفت:

نگارش جلد آخر كتاب فلور ایران: تیره فرفیونیان

عضو هیات علمی بخش تحقیقات رستنی‌های موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور به عنوان نویسنده اصلی جلد آخر کتاب فلور ایران، حاصل بیش از 15 سال تحقیقات فیلوژنی، مورفولوژی و جغرافیای گیاهی روی این جنس را به نگارش درآورد.

آخرین جلد از کتاب فلور فارسی ایران شامل تیره فرفیونیان (Euphorbiaceae) به نویسندگی امیرحسین پهلوانی عضو هیات علمی بخش تحقیقات رستنی‌ها و مهین جانی قربان توسط سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی منتشر شد. این اثر حاصل بیش از 15 سال تحقیقات فیلوژنی، مورفولوژی و جغرافیای گیاهی روی این جنس در غرب آسیا است که در آن اکثر نمونه‌های موجود در هرباریوم‌های داخلی و بین‌المللی مربوط به ایران بررسی شده است.

انتشار نخستین جلد از کتاب فلور فارسی از سال 1367 آغاز و طی سال‌های متعدد اطلاعات مربوط به سایر تیره‌های گیاهان ایران توسط افراد و متخصصین مختلف در کشور تهیه و منتشر شد. پس از حدود 36 سال، جلد 184 فلور ایران به عنوان آخرین جلد این کتاب شامل تیره فرفیونیان (Euphorbiaceae) در سال 1403 توسط انتشارات موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع به چاپ رسید، که در برگیرنده 6 جنس و 108 گونه در 415 صفحه است.

از 108 گونه موجود در این تیره 93 گونه آن متعلق به جنس فرفیون (Euphorbia) است که شامل کلیدهای شناسایی برای زیرجنس‌ها، بخش‌ها و گونه‌ها، توصیف کامل گونه‌ها، مترادف‌ها، فنولوژی، فیتوکوری، پراکنش آنها در ایران و خارج از ایران و همچنین نقشه پراکنش گونه‌ها در کشور و در صورت نیاز یادداشت‌های تاکسونومیکی برای آرایه‌ها است.

به گزارش زنبورداران پیشرو به نقل از  موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، شایان ذکر است؛ جنس فرفیون با حدود 2200 گونه دومین جنس بزرگ گیاهان گلدار پس از گون (Astragalus) در خشکی‌های کره زمین است که به اشکال مختلف یکساله و چندساله علفی، بوته، گوشتی و کاکتوسی‌شکل، درختچه تا درختی در بیوم‌های مختلف رویش دارد…

دیدگاهتان را بنویسید