آخرین خبرها, اخبار, اعلانات مهم

پیگیری مجری طرح توسعه صنعت زنبورداری جهت جلوگیری از تلفات کلنی‌ها بر اثر سمپاشی

حسین اکبرپورشکتائی مجری طرح توسعه زنبورداری کشور

مهندس حسین اکبرپور مجری طرح توسعه صنعت زنبورداری وزارت جهاد کشاورزی باتوجه به گزارشات تلفات کلنی‌ها بر اثر سمپاشی‌های بی موقع ضمن تنظیم نامه‌ای خطاب به معاونت‌های زراعت و باغبانی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفظ نباتات خواستار جلوگیری از بروز تلفات کلنی‌ها در زمان سمپاشی‌ها شده است.حسین اکبرپورشکتائی مجری طرح توسعه زنبورداری کشور
به گزارش خبرنگار مجله زنبورداران پیشرو، اکبرپور در این نامه تاکید کرده: با عنایت به شروع فصل بهار و گلدهی گیاهان زراعی و باغی و نیز وجود آفات و عوامل بیماریزا استفاده بی رویه از سموم پرخطر و همچنین عدم رعایت تقویم سمپاشی توسط کشاورزان و باغداران می‌تواند موجبات تلفات گسترده کلنی‌های زنبور عسل و بالتبع آن خسارات اقتصادی زیانباری به صنعت زنبورداری کشور ایجاد نماید ضمن اینکه به دلیل نقش موثر زنبور عسل در گرده افشانی این موضوع می‌تواند به طور موثری بر کاهش عملکرد محصولات کشاورزی تاثیر گذار باشد. لذا باتوجه به مفاد تصمیمات متخذه در سومین جلسه ستاد گرده افشانی ضرورت اقدامات پیشگیرانه ناشی از اثرات سوء احتمالی برخی آفت کشها و اهمیت اطلاع رسانی موثر بر اساس تقویم سمپاشی به زنبورداران و ملاحظات مورد نیاز در استفاده از سموم و جلوگیری از مخاطرات برای زنبور عسل مورد انتظار است.
مهندس اکبرپور در این نامه یادآور شده؛ اهمیت صنعت زنبورداری کشور در پایداری بخش کشاورزی و افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی و تامین امنیت غذایی کشور بی بدیل است.
وی همچنین خواستار رعایت دستورالعملهای موجود و بکارگیری تمهیدات ویژه از ظرفیتهای فنی، تخصصی و ترویجی و انجام هماهنگی‌های لازم در سطح استانها، اقدامات پیشگیرانه به منظور جلوگیری از بروز تلفات کلنی‌ها در زنبورستانها در زمان سمپاشی‌ها شده است.
لازم به ذکر است رونوشت این نامه به تمامی سازمان‌های جهاد کشاورزی استانها ارسال شده است.

دیدگاهتان را بنویسید