صادق سهوانی

حالا نوبت شماست!

حالا نوبت شماست!
صادق سهوانی
صنعت پرورش زنبور عسل در چند سال اخیر از نظر تعداد بهره‌برداران و کلنی‌ها، صنایع تولیدی لوازم و تجهیزات زنبورداری افزایش چشم‌گیری داشته است و طبق آخرین آمار وزارت جهاد کشاورزی حدود 80 هزار نفر بهره بردار و 10 میلیون کلنی در سطح کشور موجود است اما با این رشد و گسترش شاخص‌های کمی و کیفی آن مطابق با انتظار رشد نداشته است.

ادامه مطلب

صادق سهوانی

گل به خودی دکتر رضایی معاون امور دام به صنعت زنبور عسل

اگر عادل فردوسی‌پور مجری توانمند برنامه نود همچنان در تلویزیون بود و کمی سررشته از زنبور عسل می‌داشت حتما این اقدام دکتر رضایی معاون بهبود تولیدات دامی را در جابجایی مهندس فرهاد مشیر غفاری مجری طرح توسعه زنبورداری کشور در این وانفسای کرونایی گل به خودی تعبیر می‌کرد.

ادامه مطلب