کارشناس گیاهان دارویی

توصیه و هشداری برای ذخیره عسل

با توجه به فصل برداشت عسل که نتیجه زحمات یکساله شما زنبورداران پرتلاش می‌باشد اهتمام به موارد ذیل می‌تواند در حفظ خواص عسل که با مشقت فراوان و با هوشمندی و مهارت تمام توسط زنبورعسل تولید شده است، موثر باشد

ادامه مطلب