اعلانات مهم

ثبت نام وبینار فیلم آموزشی پرورش ملکه خانم یاسمین از مرکز Zwinz اتریش همراه با ترجمه و توضیحات استاد نبی بیدهندی

استاد نبی بیدهندی

با گواهی دیجیتالی شرکت در دوره

آخرین روش پرورش ملکه در اروپا – اتریش

هزینه کلاس ۱۰۰ هزار تومان

9/9/99 ساعت 16 تا 19

66121163 و 66121167

لینک ثبت نام https://www.itpnews.com/pay/product/84

لینک ثبت نام در وبینار پرورش ملکه

لینک ثبت نام https://www.itpnews.com/webinar/list

مطالب مرتبط