تغذیه مناسب زنبورها برای آمادگی آن‌ها برای فصل سرد؛ زنبوردارها بسته‌بندی کندوها را آغاز کنند

تغذیه مناسب زنبورها برای آمادگی آن‌ها برای فصل سرد؛ زنبوردارها بسته‌بندی کندوها را آغاز کنند

رئیس بخش تحقیقات زنبور عسل موسسه تحقیقات علوم دامی ضمن اشاره به راه‌های آماده‌سازی کندوهای زنبور عسل...

ادامه مطلب