مجری طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت اعلام کرد؛ افزایش ۷۰ درصدی تولید گونه‌های جنگلی و بومی در نهالستان‌ها

مجری طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت اعلام کرد؛ افزایش ۷۰ درصدی تولید گونه‌های جنگلی و بومی در نهالستان‌ها

مجری طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت اعلام کرد: تولید گونه‌های جنگلی و بومی در نهالستان‌های کشور بیش ...

ادامه مطلب