نمایش یک نتیجه

عسل دیابتی (ایمن)

۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال
قند موجود در خون را گلوکز  نامیده می شود بنابراین اندازه طبیعی  آن بین ۸۰ تا ۱۲۰ میلی گرم % سانتی متر مکعب خون است.  قند خون غیر طبیعی معمولا بالاتر از ۱۶۰ میلی گرم و یا پایین تر از ۶۵ میلی گرم می باشد. اگر قند خون کسی بالای ۱۶۰ میلی گرم باشد، احتمال دارد به بیماری دیابت مبتلا باشد