گرده گل

افزایش اکسیژن‌رسانی به بدن با گرده گل

فواید مصرف این مخلوط گرده گل، افزایش تولید هورمون‌های غدد درون ریز و جذب بیشتر اکسیژن می باشد که با تنظیم کردن میزان اکسیژن بافتی، از تشکیل رادیکال آزاد در بدن جلوگیری می کند

ادامه مطلب