عسل های شاخص ایران

عسل‌های شاخص ایران

سرزمین ایران کشوری ممتاز و با رتبه بالا از نظر غنای گیاهی و تنوع زیستی و دارای 11 اقلیم از 13 اقلیم شناخته شده جهانی است. بر اساس نظر گیاه شناسان و پژوهشگران، تعداد گونه‌های گیاهی ایران در حدود 8000 گونه است که 1728 گونه از این گیاهان به عنوان گیاهانی بومی ایران می‌باشند، منحصرا در سرزمین ایران رویش کرده و به عنوان یک ظرفیت انحصاری در کشور محسوب می‌شوند.

ادامه مطلب