وبینار زنبورداران پیشرو

دوره آموزشی زنبورداری( وبیناری)

سرفصل‌ها:
1 – تاریخچه زنبورداری ایران
2 – معرفی زنبور عسل و مرفولوژی آن
3 – زنبورداری در فصول مختلف
4 – گیاهان شهدزا و گرده‌زا – گیاهان زنبوردوست
5 – برداشت عسل و نگهداری
6 – آفات، بیماریها و شکارچیان زنبور عسل
7- کوچ زنبورستان و الزامات آن

ادامه مطلب