صادق سهوانی

گل به خودی دکتر رضایی معاون امور دام به صنعت زنبور عسل

اگر عادل فردوسی‌پور مجری توانمند برنامه نود همچنان در تلویزیون بود و کمی سررشته از زنبور عسل می‌داشت حتما این اقدام دکتر رضایی معاون بهبود تولیدات دامی را در جابجایی مهندس فرهاد مشیر غفاری مجری طرح توسعه زنبورداری کشور در این وانفسای کرونایی گل به خودی تعبیر می‌کرد.

ادامه مطلب