ارشاد مرشدی - مدیرعامل شرکت زنبورداران پیشرو

زنبور عسل حشره‌ای منحصر بفرد

زنبور عسل از میلیون‌ها سال پیش و حتی پیش از انسان بر روی کره خاکی وجود داشته است. هرچه دانش بشری و علوم گوناگون گسترش می‌یابد ارزش‌های کارکردی و ذاتی این حشره و اهمیت آن در حیات انسان بیشتر روشن می‌شود. اکنون کارشناسان کشاورزی و تغذیه‌ای و به استناد متخصصان سازمان فائو حداقل یک سوم غذایی که انسان تناول می‌کند حاصل فعالیت و عملکرد گرده افشانها است که 80 درصد این سهم برعهده زنبور عسل است.

ادامه مطلب