خبر فوری

سازمان دامپزشکی ضوابط صدور گواهی بهداشتی حمل کندوهای زنبور عسل را اعلام کرد

سازمان دامپزشکی ضوابط صدور گواهی بهداشتی حمل کندوهای زنبور عسل را اعلام کرد
به گزارش خبرنگار مجله زنبورداران پیشرو ، سازمان دامپزشکی کشور به عنوان متولی بحث بهداشتی دام جهت صدور گواهی بهداشتی حمل کندوهای زنبور عسل را اعلام داشت.

ادامه مطلب