کلاس وبینار

ثبت نام وبینار فیلم آموزشی پرورش ملکه (استاد مهدی نبی)

فیلم آموزشی پرورش ملکه (وبیناری)
مرکز آموزش زنبورداری و پرورش دهنده ملکه
کشور اتریش با مدیریت خانم یاسمین زوینز (Yasmin Zwinz )
همراه با ترجمه و توضیحات جناب آقای استاد مهدی نبی
زنبوردار باتجربه، پیشکسوت پرورش دهنده ملکه

ادامه مطلب