Bee ژل رویال

تاسیس تعاونی تولیدکنندگان ژل‌رویال ضرورت امروزی

برابر آمار وزارت جهادکشاورزی در سال 97 بیش از 3 تن ژل‌رویال در کشور تولید شده که البته این آمار نشانگر رویکرد به تولید ژل‌رویال و تمایل به متنوع کردن درآمد توسط زنبورداران است

ادامه مطلب