پاکسازی سموم بدن با سیاه‌دانه و عسل

پاکسازی سموم بدن با سیاه‌دانه و عسل
سیاه دانه کاشتنی گیاهی است علفی یکساله پوشیده از کرک ظریف و برگ‌های تقسیم شده با بریدگی‌های خیلی عمیق به طوری که برگ را به صورت تعدادی نوار باریک در می‌آورد، رنگ برگ سبز غباری، گل‌های آن منفرد، برگچه‌های زیر گل درشت به رنگ آبی یا سفید و گلبرگ‌ها خیلی کوچک و به شکل «سرچیق» است.
دانه های آن کوچک و سیاهند و با فشار اندک بوی مطبوعی از آن استشمام می شود. این گیاه در اغلب مناطق ایران از جمله اراک می روید و در اصفهان و سایر مناطق کاشته می شود.

ادامه مطلب