کارگزاری بیمه

آتش سوزی و پوشش‌ بیمه‌های آن

خطرات اصلی که در بیمه آتش سوزی تحت پوشش می‌باشند عبارتند از:
1- آتش سوزی:

ترکیب هر نوع ماده با اکسیژن که با تولید شعله همراه شود در دسته خطرات اصلی قرار می‌گیرد که اغلب حوادث و خسارات ناشی از آتش سوزی می‌باشد.
2- صاعقه:

تخلیه الکتریکی بین دو ابر یا بین ابر و زمین که منجربه خسارت و یا حتی آتش سوزی شود در این دسته قرار می‌گیرد.
3- انفجار:

خساراتی که در اثر آزاد شدن گاز یا بخار انرژی زیادی صورت بگیرد و خسارات زیادی را ایجاد کند در دسته خطرات اصلی بیمه نامه قرار می‌گیرند. البته برخی از انفجارات از جمله انفجارات ناشی از فعل و انفعالات هسته‌ای تحت پوشش این بیمه نامه نمی‌باشد.
موارد  فوق از پوشش‌های اصلی بیمه آتش سوزی است و در استعلام بیمه آتش سوزی و فرمول محاسبه حق بیمه آتش سوزی تاثیر ندارد.

برخی  پوشش‌های اضافی بیمه آتش سوزی

– سیل و طغیان آب رودخانه
 -زلزله و آتش­فشان، بیمه زلزله
– طوفان و تند باد و گرد باد
– جبران خسارات ناشی از ترکیدن لوله آب
– جبران خسارات ضایعات ناشی از آب باران و ذوب برف و تگرگ
 -ریزش سقف ناشی از سنگینی برف
 -رانش و فروکش کردن زمین
 -ریزش کوه و سقوط بهمن
هر فردی که قصد بیمه کردن ساختمان و اموال خود را دارد باید همه شرایط محل مورد نظر را به همراه پوشش‌های اضافی مورد نیاز را بررسی و انتخاب و خریداری نماید.

دیدگاهتان را بنویسید