ویدئوها

آشنایی با عسل درمانی و فرآورده های آن

فیلم آموزشی زنبورداران پیشرو 3
فیلم آموزشی زنبورداران پیشرو 3

آشنایی با عسل درمانی

آشنایی با گرده گل

آشنایی با زهر زنبور عسل

آشنایی با ژل رویال

آشنایی با موم

1- نیش زنبور عسل

2-  ساختمان نیش

3- پیشینه زنبور درمانی

4-  ترکیبات زهر

5- موارد محدودیت استفاده از زهر

6- عملکرد زهر بر دستگاه‌های بدن

7- نحوه نیش‌گذاری

8- زنبور درمانی و بیماریها

9- چگونگی انجام دوره‌های زنبور درمانی

دیدگاهتان را بنویسید