لوازم زنبورداری

انواع کندوها را بشناسید

مهمترین بخش در ابزار زنبورداری کندو است که شکل‌های مختلفی دارد.

– لانگستروت (Langstroth)

– کندوهای اسمیت (Smith)

– دادانت (Dadant)

کندوهای لانگستروت، دادانت و اسمیت یک جداره هستند و طرح و اصول کار با آنها مشابه کندوی انگلیسی است. کار با این کندوها آسانتر از کندوی دوجداره ویلیام بروقام کار (WBC) است و قیمت آن‌ها نیز کمتر است. این کندوها از یک جعبه پرورش نوزادان (طبقه اول)، کف، طبقات و سقف تشکیل می‌شوند و به راحتی توسط نجارهای معمولی قابل ساخت است.

در آمریکا و بسیاری از کشورهای دیگر، کندوی لانگستروت به علت ظرفیت بالا از محبوبیت بیشتری برخوردار است البته عیب این کندو در این است که وقتی پراز عسل باشد، جابه جایی آن نسبت به کندوهای اسمیت، ویلیام بروقام کار و ملی سخت تر است.

دیدگاهتان را بنویسید