جلد نشریات, گالری زنبورداران پیشرو, مقالات نشریه

بنیامین سلیمانی مطلق به عنوان زنبوردار نمونه استان قزوین برگزیده شد

مهندس بنیامین سلیمانی مطلق

بنیامین سلیمانی مطلق به عنوان زنبوردار نمونه استان قزوین برگزیده شد

گسترش چتر بیمه تأمین اجتماعی نخستین مطالبه زنبوردار است

مهندس بنیامین سلیمانی مطلق

مهندس بنیامین سلیمانی مطلق زنبوردار موفق شهرستان بوئین زهرا به عنوان زنبوردار نمونه استان قزوین انتخاب شد.

مهندس بنیامین سلیمانی مطلق زنبوردار موفق شهرستان بوئین زهرا به عنوان زنبوردار نمونه استان قزوین انتخاب شد.
به گزارش خبرنگار مجله زنبورداران پیشرو مهندس بنیامین سلیمانی مطلق کارشناس رشته برق است که فعالیت زنبورداری را از 6 سال پیش شروع کرده و در حال حاضر 400 کلنی زنبور عسل را مدیریت می‌کند. وی در ارزیابی سال گذشته با حدود 200 کلنی زنبور عسل با برداشت 40 کیلو ژل رویال از 50 کلنی زنبور عسل با متوسط تولید 1/5 کیلو ژل رویال از هر کندوی زنبور عسل حائز این رتبه شده است.

برداشت 3 تن عسل، مدیریت بهداشتی و مبارزه به موقع با بیماریها، کوچ به موقع و استفاده از کندوهای کف باز از دیگر شاخص‌های این تولیدکننده است.

بوشهر، قائم‌شهر، طارم و بوئین‌زهرا نقاط کوچ این زنبوردار نمونه استان قزوین است که عسل مرکبات، گون و آویشن،‌ پیچک و خارشتر برداشت می‌کند. مهندس بنیامین سلیمانی مطلق به خبرنگار ما گفت: پس از 6 سال فعالیت در این رشته متاسفانه تاکنون موفق نشدم بیمه تامین اجتماعی دریافت کنم.

وی افزود: بیمه تامین اجتماعی حداقل حقوق شهروندی است که باتوجه به مخاطرات این حرفه اولین گام رفاهی است که برای زنبوردار باید فراهم شود. این زنبوردار نمونه استانی که در حال تحصیل در رشته کاردانی زنبور عسل است گفت: برای کسب موفقیت‌های بیشتر و به دست آوردن علوم جدید و نوین همواره باید در پی آموزش و تحصیل دانش جدید باشیم تا بتوانیم تولیدی رقابتی داشته باشیم. وی خاطر نشان کرد: دوره‌های مقدماتی زنبورداری را در تعاونی زنبورداران استان قزوین و مهندس غفوری کارشناس باتجربه استان آموزش دیدم که از آنان نیز تشکر و قدردانی می کنم.

 

سکینه معمارزاده

فروشگاه زنبورداران پیشرو اولین مرجع فروش تجهیزات و وسایل زنبورداری

فروشگاه زنبورداری

 

وسایل زنبورداری

وسایل زنبورداری

 

 

لباس و کلاه زنبورداری

لباس و کلاه زنبورداری

 

 

تجهیزات زنبورداری

تجهیزات زنبورداری

 

 

بیمه زنبورداری

بیمه زنبورداری

 

 

 

مجله زنبورداران

مجله زنبورداران

 

مرجع کتاب های زنبورداری

مرجع کتاب های زنبورداری

 

دیدگاهتان را بنویسید