آخرین خبرها, اخبار, اعلانات مهم

حسین اکبرپورشکتائی مجری طرح توسعه زنبورداری کشور: تولید 121هزار تن عسل در کشور

حسین اکبرپورشکتائی مجری طرح توسعه زنبورداری کشور

 پایان سرشماری زنبورستان‌های کشور در سال ۱۴۰۲

حسین اکبرپورشکتائی مجری طرح توسعه زنبورداری کشور با اعلام پایان طرح سرشماری زنبورستانهای کشور (۱۵ مهرماه تا ۳۰ آذر سال جاری)گفت مطابق برنامه زمان‌بندی شده در مرحله نخست سرشماری،کارشناسان پهنه با مراجعه به زنبورستان‌های مستقر در پهنه خود بر مبنای خوداظهاری زنبوردار و پس از بازدید میدانی و تایید اطلاعات اولیه، نسبت به ثبت اطلاعات براساس فرم‌های آماربرداری در سامانه جامع پهنه‌بندی داده‌های کشاورزی اقدام نمودند و در نهایت با تایید سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها ، آمار و اطلاعات دریافتی جمع‌بندی و اواخر آذر ماه سال جاری نتایج سرشماری نهایی گردید ( از ۱۶ الی ۳۰آذر ) .

بر اساس نتایج سرشماری بالغ بر 4/11 میلیون کلنی زنبورعسل در کشور وجود دارد و حدود ۱۲۱ هزارتن عسل در۹۴۹۳۵ زنبورستان کشور تولید شده است که حدود ۲ درصد بیش ازهدف پیش بینی شدهبرای سال (۱۴۰۲ یعنی ۱۱۹هزارتن ) می باشد همچنین تولید سایر محصولات با ارزش افزوده زنبورعسل به میزان ۹۱۴۲ کیلوگرم ژله رویال ، ۸۸۵ تن گرده گل ، ۱۸۳ تن بره موم و ۲۷۳۵ تن موم و حدود ۱۱ کیلوگرم زهر زنبورعسل بوده است .

به گفته وی: همزمان با شروع آمارگیری در روز ۱۵مهر در کشور، معاونت امور تولیدات دام وزارت جهاد کشاورزی نیز با اعزام ناظران مربوطه، علاوه بر نظارت سیستمی بر روند آمارگیری و بررسی صحت داده‌ها در سامانه جامع پهنه‌بندی از طریق ارتباط تلفنی با بهره‌بردار و یا کارشناس پهنه و پیگیری از کارشناسان زنبورعسل استان‌ها به عنوان ناظر استانی، نسبت به بازدید میدانی از تعدادی از استان‌ها و راستی‌آزمایی از فرآیند سرشماری زنبورستان‌ها اقدام نمود .

وی افزود: با بهره گیری از نتایج حاصل از سرشماری زنبورستان‌ها در سال ۱۴۰۲ ،امکان پیش‌بینی‌های لازم در راستای تحقق اهداف و اجرایی کردن سیاست‌های حمایتی و توسعه‌ای و استراتژی‌های مندرج در سند راهبردی توسعه زنبورداری کشور و هدف گذاری تولید به تفکیک استان در طول سال‌های اجرای برنامه هفتم توسعه فراهم شده است . وی در پایان، داشتن آمار از وضعیت تولید را بسیار مفید دانسته و به عنوان یکی از مهمترین ابزار تصمیم گیری بوده و اشاره کردند سرشماری و آمار دقیق مشخص می‌کند که هر منطقه از کشور، چه کمبود‌ها و استعداد‌هایی دارد و چه میزان سرمایه گذاری باید در آن انجام شود.

به بیان دیگر، این امکان را فراهم می‌کند تا با توجه به ویژگی‌های اقتصادی و اجتماعی هر منطقه، سرمایه گذاری‌های متناسب با آن صورت گیرد و امکانات به صورت عادلانه برای رفاه عموم توزیع شود.https://eitaa.com/zanbordaranpishroo

دیدگاهتان را بنویسید