پرورش دهندگان ملکه و زنبور, جلد نشریات, لوازم زنبورداری

روش های غذا دادن به زنبورعسل

عسل های شاخص ایران

در اواخر تابستان يا اوائل پاييز كه درجه هوا به تدريج كاهش و به تناسب مقدار شهد هم در طبيعت كم يا متوقف مي­شود. در صورتي كه غذاي كافي در كلني ذخيره نباشد بايد آنها را تغذيه كرد تا زنبوران عسل بتوانند زمستان را به خوبي پشت سر بگذرانند.

بعضي مواقع كلني­ هايي كه غذايشان را در زمستان مصرف نموده ­اند بايد در اوايل بهار قبل از وجود شهد در طبيعت تغذيه شوند.

بجز دو مورد بالا در موارد زير باید كلني­هاي زنبورعسل را تغذيه نمود.

  1. تحريك ملكه جهت توليد مثل و پرورش زنبوران.
  2. هر وقت كلني در معرض خطر گرسنگي و مواجه با فقر فلورستيك گردد.
  3. در مواقعي كه مصرف دارو در كندو لازم باشد.
  4. وقتي كه كندوي جديد يا بچه كندو احداث كنيم در اين موقع هم جهت تحريك غدد موم ساز و ساخت شان تغذيه لازم است.
  5. موقع پرورش ملكه
  6. در موقع تعويض ملكه

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید