آخرین خبرها, اخبار, اعلانات مهم, عسل درمانی, مقالات, مقالات نشریه

غده های زنبور عسل

  1. غدد دوفور
  2. غدد بزاقی
  3. غده شیری (هیپوفارنکس)
  4. غدد فک پایین
  5. غده ناسونف
  6. غدد زهر
  7. غدد موم

غده دوفور: در قسمت شکم زنبور کارگر است. غده دوفور با رنگ قرمز مشخص شده است. غده دوفور (غده ای قلیایی) که فقط در ماده ها (ملکه و زنبورهای کارگر) وجود دارد ولی در زنبورهای نر نیست.

غدد بزاقی: که غده لوبیایی نیز نامیده می شود.

سیستم غده بزاقی شامل دو جفت غده خارجی: یکی در سر (غده بزاقی سر ) و یکی در قفسه سینه است. غده سر و غده قفسه سینه در ظاهر پروتئین متفاوت هستند.

غده بزاقی سر: که در سر زنبور وجود دارد. ترشح این غده هنگام لارو بودن، صرف تنیدن تار به دور خود شده و پس از رشد و تبدیل به زنبورشدن، نقش غده بزاق را بازی میکند.

غده شیری: این غده شامل یک جفت غده طولانی است که در دو طرف سر قرار دارد. فعالیت غده ها بستگی به سن کارگران دارد. ترشح این غدد غنی از پروتئین است. ترشح این غده در زنبورهای کارگر، ژل رویال می باشد.

غدد فک پایین: غددی که در ملکه ها بسیار بزرگ، در زنبورهای کارگر  نسبتاً بزرگ  و در زنبورهای نر کوچک هستند.

غدد زیر آرواره ای: که مخصوص زنبور ملکه است و وظیفه آن ترشح مواد عطری یا فرومون می باشد.

غده بویایی: غده ای به رنگ قرمز در زنبورهای کارگر. این غده در این زمان ها ظاهر میشود :

زنبورهای کارگری که به موقع هجوم بصورت خوشه ای شکل میگیرند.

کارگران جوانی که از پرواز بلند مدت باز می گردند.

زنبورهای مزرعه رو در منابع غذایی.

بازگشت زنبورهای مزرعه رو زمانی که برای پیدا کردن راه لانه مشکل دارند.

زنبورهای کارگر از خود بی خود شده  بیرون از لانه.

زنبورهای کارگر که منتظر بازگشت ملکه از جفت گیری در پرواز، به لانه هستند.

زنبورهای کارگر هنگام ورود به لانه کلنی های بدون ملکه .

زنبورهای کارگر در بعضی شرایط غیرطبیعی.

غدد زهر: شامل غده زهر و کیسه زهر می باشد.

غدد موم: غدد موم زنبور عسل در تصویر به رنگ قرمز مشخص شده است. این غدد از سلول های اپیدرمی اصلاح شده تشکیل شده است . وقتی غدد فعال هستند سلول ها بزرگتر می شوند. ترشح این غده بصورت مایع می باشد و در نتیجه مقادیری از موم را تشکیل میدهد. موم بوسیله پاهای پشتی به آرواره ها حرکت داده می شود. یک کیلوگرم از موم  نیازمند مصرف 4 تا 8 کیلو عسل میباشد.

غده های موم فقط برای زنبورهای کارگری فعال هستند که در 5 تا 6 روز اول زندگی شان با گرده تغذیه می شوند. غده زیر آرواره ای: این غده مخصوص زنبور ملکه است و وظیفه آن ترشح مواد عطری یا فرومون می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید