آخرین خبرها, اخبار, اعلانات مهم

فاصله حریم زنبورستانها کاهش یافت

هیات مقررات زدایی با هدف افزایش سرمایه گذاری و تشویق صاحبان سرمایه برای حضور در بخش تولید، فاصله حریم‌های واحدهای دامی را کاهش داد.

زنبورستانها نیز که بیش از این به صورت قانونی حریم مشخصی نداشتند اکنون با پیشنهاد اصلاح ماده 6 قانون جامع دامپروری فاصله‌های مشخصی برای هر زنبورستان تعیین خواهد شد.

مهندس حسین اکبرپور مجری طرح توسعه صنعت زنبورداری کشور در گفتگو با خبرنگار مجله زنبورداران گفت: تمامی حریم‌های اماکن دامداریها توسط سازمان دامپزشکی و هیات مقررات‌زدایی اصلاح شده (کاهش یافته) و اغلب این فاصله‌ها برای تشویق سرمایه‌گذاران به حضور در حوزه تولید باتوجه به نامگذاری سال جهش تولید و مشارکت مردمی جهت رونق تولیدات زنبورداران برای آگاهی از فاصله قانونی زنبورستان با واحد دامی مجاوز باید از این فاصله‌ها آگهی یابند تا در مواقع ضروری نسبت به احقاق حقوق خود و همسایگان دانش داشته باشند.

مهندس اکبرپور تصریح کرد: برای تکمیل زنجیره ارزش صنعت زنبورداری نیز به کاهش فواصل زنبورستانها نیاز بود. به طور مثال فاصله زنبورستان تا زنبورستان مشابه به 5 کیلومتر و ایستگاه پرورش ملکه با زنبورستان مجاور به 3 کیلومتر کاهش یافته است.

وی افزود: با پیگیری که انجام شده حرایم زنبورستانها به ماده 6 قانون نظام جامع دامپروری اضافه خواهد شد و از این پس زنبورداران براساس این قانون می‌توانند از حقوق حق خود دفاع کنند.

پیش از این ضوابط در قانون لحاظ نشده بود و احتمال داشت در پی شکایت واحدهای دامپروری دیگر، حقوق زنبورداران ضایع شود. ولی ما اصرار داشتیم که این موارد در ماده 6 قانون نظام جامع دامپروری لحاظ شود تا در آینده کار حقوقی زنبورداران تسهیل شود.

دیدگاهتان را بنویسید