آخرین خبرها, اخبار, اعلانات مهم, مقالات, مقالات نشریه

فرمون ردیابی ملکه

هدفی که در تماس با ملکه وجود دارد در واقع جذاب شدن برای کارگران می‌باشد(باتلر 1969)، وی دریافت که قفسی که به وسیله ملکه اشغال شده تا 90 دقیقه پس از برداشت ملکه از داخل قفس به طور کامل جذابیت خود را از دست نخواهد داد.
جوسکا (1978) جذابیت قفس را بررسی کرده است. همانا یک توری سیمی مشبک که به وسیله موم زنبورها پوشیده شده بود، در کنار قاب‌های حاوی نوزادان کلنی قرار گرفت. تعداد زنبورهایی که بر روی قفس جمع شده و تشکیل خوشه داده‌اند، جمعیت کندو 20 دقیقه پس از حذف ملکه به نصف کاهش یافت و در 20 دقیقه دوم به یک پنجم میزان اولیه رسید. بنابر این فر مون ملکه که بر روی موم ذخیره شده به مقدار کافی پایا و مقاوم بود. این امر بیانگر این مطلب است که ردپاهای گسترده‌ای که توسط ملکه بر روی سطح شان‌ها بر جای می‌ماند، می‌تواند یک ابزار اضافی برای نمایاندن حضور ملکه در کندو باشد. این مسئله می‌تواند مشخص کند که چرا زنبورهای اطراف ملکه که ارتباط خود را با او از دست داده‌اند، غالبا به وسیله شاخک‌هایشان شانی را که ملکه قبلا بر روی آن قرار داشته مورد آزمون قرار می‌دهند.

فرمون ردیابی ملکه سرعت از دست دادن جذابیت قفسی که پوشیده شده از موم می‌باشد پس از برداشتن و رفتن ملکه با مدت زمانی که کلنی بدون ملکه شدن خود را آشکار کند همخوانی دارد. یک منبع احتمالی برای فرمون ردیابی ملکه غدد پنجه پا است که در بند پنج پنجه هرکدام از پاهای ملکه قرار گرفته است. هر غده شامل یک لایه تک سلولی می‌باشد که این لایه یک حفره کیسه مانند را احاطه کرده و ترشحات غدد را به داخل این حفره می‌ریزد. میزان ترشح این غده در ملکه 13 بار بیش از میزان ترشح در یک کارگر می‌باشد. هنگامی که ملکه بر روی شان راه می‌رود، جای پای او، ترشح چرب و روغنی آشکاری را به روی سطح شان بر جای می‌گذارد.

برگرفته از کتاب فرمون در زنبوران اجتماعی
ترجمه: دکتر محمدباقر فرشینه عدل

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید