کارگزاری بیمه

آیا مدیر ساختمان می‌شناسید؟

بیمه پیشرو

هشدار !

آیا مدیر ساختمان هستید؟

کلیه خدمات ومشاوره کارگزاری بیمه پیشرو، بدون دریافت هزینه مازاد بر مبلغ حق بیمه پرداختی به شرکت بیمه ، بصورت رایگان دراختیار مشترکین محترم قرار می‌گیرد
کلیه خدمات ومشاوره کارگزاری بیمه پیشرو، بدون دریافت هزینه مازاد بر مبلغ حق بیمه پرداختی به شرکت بیمه ، بصورت رایگان دراختیار مشترکین محترم قرار می‌گیرد

ماده 14 قانون تملک آپارتمانها

مدیر ساختمان که از سوی مالکان برای اداره امور مجموعه ساختمان انتخاب می‌شود و کتبا یا عملا این مسئولیت را می‌پذیرد، مسئولیت دارد کل ساختمان را در مقابل حادثه آتش سوزی نزد یکی از شرکت‌های بیمه گر، بیمه کند.

زندگی در یک آپارتمان نیازمند همکاری ساکنان آن در هزینه‌های مشترک است. معمولا مبلغی به صورت دوره ای با عنوان شارژ برای پرداخت این هزینه ها از ساکنان وصول می‌شود. اما این هزینه ها در اکثر مواقع برای تعمیرات و هزینه‌های خدمات مشترک مصرف می‌شود و در کمتر آپارتمانی مبلغی به عنوان هزینه‌های مربوط به بیمه آپارتمان وصول می‌گردد .

بیمه ساختمان یک تکلیف اجباری برعهده ساکنان ساختمان است و وظیفه انجام این کار برعهده مدیر ساختمان قرار دارد. جالب اینجاست که مدیری که در انجام این وظیفه سهل انگاری کند و به دنبال آن خسارتی به ساختمان وارد شود مسئولیت سنگین جبران خسارت را برعهده خواهد داشت.

واژه بیمه، به مفهوم نبودن بیم و ترس است که با رشد زندگی اجتماعی و به تبع آن با افزایش خطرات، به عنوان یکی از ضروریات جوامع بشری مورد تاکید قرار می‌گیرد . در زندگی شهری و مخصوصا در آپارتمان ها که نوعا تراکم جمعیت وجود دارد، همواره این نگرانی وجود دارد که مبادا از سوی همسایگان ، اتفاقات یا حوادثی رخ دهد که دامنه آن همه ساکنان یک مجموعه ساختمانی را در برگیرد. در همین راستا انواع بیمه نامه ها برای زدودن نگرانی ها طراحی شده است تا در درجه اول موجبات آرامش خاطر برای ساکنان را فراهم کنند و در گام بعدی، خسارات احتمالی و آسیب‌های مالی یا جانی که در اثر این حوادث رخ می‌دهد را جبران نمایند.

نص صریح ماده 14 قانون تملک آپارتمان ها این است که اگر مدیری به این وظیفه عمل نکند ، مسئول جبران خسارات وارده به مالکان یا ساکنان شناخته می‌شود .

مسئولیت مدیرساختمان اگر چه از نوع کیفری نیست (یعنی مجازات ندارد ) ، ولی این حق را برای مالکان ایجاد می‌کند که علیه او به دادگستری مراجعه و خسارت هایی که در اثر آتش سوزی به مال یا جان آنها وارد شده است را مطالبه کنند ، یعنی به هر حال ساکنان مجموعه آپارتمانی می‌توانند از مدیری که در بیمه کردن ساختمان کوتاهی نموده و ساختمان را بیمه نکرده است خسارت دریافت کنند.

اما و اگر ها !!!

• در شرایطی که مدیر از ساکنان دستمزدی دریافت نکند، آیا بازهم مسئولیتی متوجه وی می‌شود؟
در این باره باید بدانید که این مسئولیت مطلق است و قانون تفاوتی بین مدیر با حقوق و مدیر بدون حقوق برای جبران خسارت قائل نشده است .
• اگر برخی از مالکان خواهان بیمه کردن ساختمان باشند و برخی دیگر نباشند ، تکلیف چیست ؟
در این صورت، مالکی که مایل است ساختمان بیمه شود، می‌تواند حسب مورد به دادگاه یا شورای حل اختلاف مراجعه و علیه مدیر دادخواست الزام به ایفای وظیفه قانونی «بیمه کردن ساختمان» را تقدیم تا دادگاه مدیر را ملزم به بیمه کردن ساختمان کند و اگر مدیر موضوع را به مالکان مخالف ارجاع و آنها را مانع بیمه شدن معرفی کند، دادگاه می‌تواند مالکان مخالف بیمه را نیز به عنوان ثالث ملزم به پرداخت هزینه‌های بیمه کند .
• اگر بعضی از مالکان قدرالسهم حق بیمه خود را ندادند ، چه باید کرد؟
حق بیمه به عنوان یکی از هزینه‌های مشترک، توسط مدیر ساختمان قابل وصول است و مدیر ساختمان می‌تواند برای مالکی که سهم خود را نمی پردازد ، اظهارنامه رسمی ارسال کند.
• آیا مشکل فقط آتش سوزی است ؟
تکلیفی که قانون تملک آپارتمانها ایجاد کرده است فقط محدود به بیمه آتش سوزی است و مدیر ساختمان بیشتر از این پوشش بیمه ای، مسئولیت دیگری ندارد. البته در صورتی که آپارتمان دارای آسانسور باشد، داشتن بیمه مسئولیت آسانسور نیز الزامی خواهد بود. درواقع بسته به امکانات مجموعه آپارتمانی ، خطرات دیگری نیز ساختمان را تهدید می‌کند از قبیل حوادث داخل ساختمان،حوادث مرتبط باسرایدار – نگهبان یا کارگر ساختمان، سرایت آتش سوزی به مکان‌های دیگر و . . . که در صورت بروز این حوادث نیز مدیر ساختمان مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود. در بهترین حالت مدیر ساختمان می‌تواند با تهیه بیمه مسئولیت مدنی مدیران مجتمع‌های مسکونی،تجاری و اداری این خطرات را با پرداخت حق بیمه اندک تحت پوشش قرار دهد.

توجه :

کلیه خدمات ومشاوره کارگزاری بیمه پیشرو، بدون دریافت هزینه مازاد بر مبلغ حق بیمه پرداختی به شرکت بیمه ، بصورت رایگان دراختیار مشترکین محترم قرار می‌گیرد

http://zanbordaranpishro.ir

دیدگاهتان را بنویسید