آخرین خبرها, اخبار, اعلانات مهم

وزیر جهاد کشاورزی در نشست با روسای سازمان های جهاد کشاورزی استان ها: سازمان تات عهده دار رسالت کشاورزی دانش بنیان و بهره ور در کشور

وزیر جهاد کشاورزی

نیکبخت در نشست وزیر جهاد کشاورزی با روسای سازمان های جهاد کشاورزی استان ها با تاکید بر اینکه سازمان تات عهده دار رسالت کشاورزی دانش بنیان و بهره ور در کشور است، گفت: مسئولیت کشاورزی دانش بنیان و بهره ور، به طور متمرکز به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و موسسات و مراکز تحقیقاتی این سازمان واگذار شده است.
وی افزود: استعداد و ظرفیت خوبی از نظر نیروی انسانی و امکانات در سازمان تات وجود دارد و می بایست از ظرفیت محققان، پژوهشگران، اعضاء هیات علمی و مدیران مجرب در این سازمان در عرصه و بخش اجرایی حوزه کشاورزی بهره مند شد.
وزیر جهاد کشاورزی ضمن اذعان بر اینکه با توجه به محدودیت منابع می توان با کشاورزی دانش بنیان و بهره مندی از ظرفیت شرکت های دانش بنیان در راستای نفوذ دانش به عرصه در سطح کشور حرکت کرد ادامه داد: فارغ التحصیلان بخش کشاورزی، دانشکده های کشاورزی، دانشگاه ها، نخبگان، کشاورزان پیشرو و ظرفیت های تحقیقاتی سازمان تات؛ پتانسیل های کشور در مسیر حرکتی بخش به سمت کشاورزی دانش بنیان و بهره ور است.
نیکبخت وزیر جهادکشاورزی ابراز امیدواری کرد در آینده نزدیک بتوان شاهد نفوذ دانش به مزرعه بود و این امر را مستلزم حضور مراکز تحقیقاتی سازمان تات در خط مقدم کشاورزی دانش بنیان و بهره ور برای دستیابی به امنیت غذایی پایدار دانست.

دیدگاهتان را بنویسید