آخرین خبرها, اخبار, اعلانات مهم

وزیر جهاد کشاورزی در نشست با روسای سازمان های جهاد کشاورزی استان ها: سازمان تات عهده دار رسالت کشاورزی دانش بنیان و بهره ور در کشور

نیکبخت در نشست وزیر جهاد کشاورزی با روسای سازمان های جهاد کشاورزی استان ها با تاکید بر اینکه سازمان تات عهده دار رسالت کشاورزی دانش بنیان و بهره ور در کشور است، گفت: مسئولیت کشاورزی دانش بنیان و بهره ور، به طور متمرکز به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و موسسات و مراکز تحقیقاتی این سازمان واگذار شده است.
وی افزود: استعداد و ظرفیت خوبی از نظر نیروی انسانی و امکانات در سازمان تات وجود دارد و می بایست از ظرفیت محققان، پژوهشگران، اعضاء هیات علمی و مدیران مجرب در این سازمان در عرصه و بخش اجرایی حوزه کشاورزی بهره مند شد.
وزیر جهاد کشاورزی ضمن اذعان بر اینکه با توجه به محدودیت منابع می توان با کشاورزی دانش بنیان و بهره مندی از ظرفیت شرکت های دانش بنیان در راستای نفوذ دانش به عرصه در سطح کشور حرکت کرد ادامه داد: فارغ التحصیلان بخش کشاورزی، دانشکده های کشاورزی، دانشگاه ها، نخبگان، کشاورزان پیشرو و ظرفیت های تحقیقاتی سازمان تات؛ پتانسیل های کشور در مسیر حرکتی بخش به سمت کشاورزی دانش بنیان و بهره ور است.
نیکبخت وزیر جهادکشاورزی ابراز امیدواری کرد در آینده نزدیک بتوان شاهد نفوذ دانش به مزرعه بود و این امر را مستلزم حضور مراکز تحقیقاتی سازمان تات در خط مقدم کشاورزی دانش بنیان و بهره ور برای دستیابی به امنیت غذایی پایدار دانست.

دیدگاهتان را بنویسید