کنه واروا

به کمک مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش؛ نیکووار، داروی گیاهی حاصل از توتون برای مبارزه با کنه واروا

مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش وابسته به شرکت دخانیات به تازگی با انجام تحقیقات گسترده از محصول فرعی تو...

ادامه مطلب

با همکاری مرکز ذخایر ژنتیک و صندوق حمایت از توسعه نهال؛ زیرساخت‌های مورد نیاز تولید نهال کشور توسعه می‌یابد

با همکاری مرکز ذخایر ژنتیک و صندوق حمایت از توسعه نهال؛ زیرساخت‌های مورد نیاز تولید نهال کشور توسعه می‌یابد

مرکز ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران و صندوق حمایت از توسعه نهال به منظور ایجاد و گسترش، همفکری و همکاری ...

ادامه مطلب