تور نمایشگاهی چهل و هفتمین کنگره بین المللی زنبور عسل

تور نمایشگاهی چهل و هفتمین کنگره بین المللی زنبور عسل – آپی موندیا ترکیه 2022

تور نمایشگاهی چهل و هفتمین کنگره بین المللی زنبور عسل - 2022 آپی موندیا ترکیه - استانبول 24 تا 28 آ...

ادامه مطلب

چهارمین دوره پایش ملی وضعیت سلامت و تلفات زنبورعسل کشور برگزار می‌شود

چهارمین دوره پایش ملی وضعیت سلامت و تلفات زنبورعسل کشور برگزار می‌شود چهارمین طرح پایش ملی وض...

ادامه مطلب

روش اشتراک نشریات زنبورداران پیشرو

مشترک نشریات زنبورداران پیشرو شوید

مجله تخصصی زنبورداران پیشرو
(دوماهنامه)
اخبار جدید صنعت زنبورداری
معرفی شرکت‌ها و دست‌آوردهای جدید در صنعت زنبورداری
آموزش زنبورداری
انتشار مقالات و اطلاعات به روز زنبورداری ارائه شده در ایران و جهان

مجله تخصصی پرورش دهندگان ملکه و زنبور
(فصلنامه)
نشریه عسل درمانی

ادامه مطلب