ارشاد مرشدی

زنبورداران معطل اقدام دولتی نباشند صنعت زنبور عسل باید با اتکا بر نیروهای درون‌زا پیشرفت کند – سرمقاله

سرمقاله به قلم ارشاد مرشدی زمانی که بودجه سال 1401 در حال تصویب بود با رایزنی‌های کم و بیش م...

ادامه مطلب

کنه واروا

تاثیر ترکیبات فرّار (اسانس) بر کنه واروا روشی ملایم برای مبارزه با کنه ی انگلی در زنبورهای آپیس ملیفرا

تاثیر ترکیبات فرّار (اسانس) بر کنه واروا روشی ملایم برای مبارزه با کنه ی انگلی در زنبورهای آپیس ملی...

ادامه مطلب