گفتگوی مجله زنبورداران پیشرو با مهندس عباداله پیرایرانی به مناسبت چاپ کتاب غذای زنبور عسل و غذا دادن

رویکرد به دانش تغذیه، آغازی بر تولید کیفی و کمی کتاب تخصصی غذای زنبور عسل و غذا دادن توسط م...

ادامه مطلب

ارشاد مرشدی

زنبورداران معطل اقدام دولتی نباشند صنعت زنبور عسل باید با اتکا بر نیروهای درون‌زا پیشرفت کند – سرمقاله

سرمقاله به قلم ارشاد مرشدی زمانی که بودجه سال 1401 در حال تصویب بود با رایزنی‌های کم و بیش م...

ادامه مطلب