مدیرکل دفتر مهندسی و حدنگاری سازمان امور اراضی: تهیه نقشه کاداستر اراضی کشاورزی مجدد به سازمان امور اراضی واگذار شد

مدیرکل دفتر مهندسی و حدنگاری سازمان امور اراضی: تهیه نقشه کاداستر اراضی کشاورزی مجدد به سازمان امور اراضی واگذار شد

مدیرکل دفتر مهندسی و حدنگاری (کاداستر) سازمان امور اراضی کشور از واگذاری مجدد تهیه نقشه کاداستر اراض...

ادامه مطلب

بیست و سومین نمایشگاه بین‌المللی دام، طیور و صنایع وابسته 30 تیر در تهران برگزار می‌شود

بیست و سومین نمایشگاه بین‌المللی دام، طیور و صنایع وابسته 30 تیر در تهران برگزار می‌شود

بیست و سومین نمایشگاه بین‌المللی دام، طیور و صنایع وابسته (ایران پلکس 1403) از سی تیر تا دوم مرداد م...

ادامه مطلب

نگارش جلد آخر كتاب فلور ایران: تیره فرفیونیان

به همت عضو هیات علمی موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور صورت گرفت: نگارش جلد آخر كتاب فلور ایران: تیره ف...

ادامه مطلب

راه‌اندازی خط تولید محصول جایگزین آفت‌کش‌های شیمیایی

به همت دانش‌بنیان‌ها محقق شد؛ راه‌اندازی خط تولید محصول جایگزین آفت‌کش‌های شیمیایی

به همت دانش‌بنیان‌ها محقق شد؛ راه‌اندازی خط تولید محصول جایگزین آفت‌کش‌های شیمیایی  یکی از زیرمجمو...

ادامه مطلب