برگزاری سومین آیین روز جهانی زنبور عسل 31 اردیبهشت در تهران

برگزاری سومین آیین روز جهانی زنبور عسل 31 اردیبهشت در تهران

سومین آیین گرامیداشت روز جهانی زنبور، این حشره طلایی با هدف بررسی قابلیت‌های زنبورداری و نقش گردافشا...

ادامه مطلب

تاریخچه زنبورداری نوین در دماوند به قلم شادروان محمدحسن حاجی حیدری

امیر پاشا حاجی حیدری می‌گوید؛ یک روز مرحوم حسن حاجی حیدری در زنبورستان راه می‌رفت و کلنی‌ها را نگاه ...

ادامه مطلب

فرهنگ زنبورداری درختی در میراث ناملموس یونسکو ثبت شد Intangi ble cultural heritage

لهستان و بلاروس مشترکا فرهنگ زنبورداری درختی را در فهرست نمایندگی میراث فرهنگی ناملموس بشریت سازمان ...

ادامه مطلب

پاهای زنبور عسل و عملکرد آنها

پاهای زنبور عسل و عملکرد آنها پاها در زنبوران عسل براساس شغل یا وظایف تکامل یافته است

با این حال زنبورها، به ویژه زنبورهای عسل، برخی از زیباترین پاها را در قلمرو حیوانات دارند. اگرچه آنه...

ادامه مطلب