دلزدگی به دلیل باج خواهی

دلزدگی به دلیل باج خواهی

تصور کنید شما زنبوردارید و مثلا 200 کلنی را به منطقه‌ای دورتر از شهر و دیارتان کوچ داده‌اید به محض اینکه کندو را مستقر می‌کنید. سیل افراد که نزد شما می‌آیند وپول می‌خواهند شروع می‌شود برای چه؟ چون شما 200 کلنی زنبور عسل خود را در کنار روستا یا در مرتعی مستقر کرده‌اید. از شورای‌ده، افرادمحلی، دامداران و… همه برای گرفتن مبالغی عرض اندام می‌کنند؟! شما در می‌مانید که اینان چه می‌گویند؟

ادامه مطلب