میرنجمی

زنجیره کسب افتخارات عسل میرنجمی تکمیل شد

به گزارش خبرنگار مجله زنبورداران پیشرو در سی و پنجمین دوره معرفی و تجلیل از برگزیدگان ملی و استانی بخش کشاورزی استان آذربایجان غربی در بخش برگزیدگان صنایع تبدیلی و تکمیلی عسل میرنجمی به عنوان واحد نمونه بسته بندی عسل استان آذربایجان غربی برگزیده و مورد تقدیر قرار گرفت.

ادامه مطلب