عسل های شاخص ایران

اختصاص 60 هزار پوند برای توسعه و ترسیم نقشه برداری زیستگاه گرده افشانی

استراتژی گرده افشانی در کشور انگلستان یک برنامه 10 ساله است که برای بهبود وضعیت گرده افشانها وظایف دولت، گروه‌های حفاظتی، محققان وپرورش دهندگان زنبور عسل را مشخص کرده تا با همکاری یکدیگر محیط مطلوب برای گرده افشانی فراهم شود.

ادامه مطلب