اعلانات مهم, کارگزاری بیمه

فرم پیشنهاد بیمه مسئولیت مدنی درقبال اشخاص ثالث (نیش زدن زنبور)

بیمه ثالث و مسئولیت مدنی

شرکت کارگزاری رسمی بیمه پیشرو تامین پوشش با کد 1554 وابسته به زنبورداران پیشرو

خسارت وارده به اشخاص ناشی از قصور
یا امحال و اشتباه زنبوردار که باعث آسیب رسیدن به اشخاص ثالث شود مانند گزیدگی زنبور در زنبورستان یا جاده‌ها که سبب مرگ و حوادث دیگر خواهد شد

دفتر مرکزی زنبورداران پیشرو 66121163 و 66121167

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید