پرورش دهندگان ملکه و زنبور, مقالات نشریه

آغازی برای اطلاع رسانی و اطمینان در حوزه پرورش ملکه

Queen-Bee

موضوع پرورش ملکه یکی از مهمترین نیازها و زیربناهای هر کلنی و زنبورستان است. این اهمیت از آن رو کلان و شایان توجه است که نسل‌های متوالی و حفظ جمعیت کلنی، تولید عسل و محصولات زنبور عسل یا به طور مستقیم و یا غیر مستقیم در فرماندهی ملکه است و امور کلنی‌ها با هدایت مستقیم او صورت می‌گیرد. در این بین توجه و اهمیت به پرورش و تکثیر آن باید به دقت، به تعداد موردنیاز، با حساسیت و طبق اصول و ضوابط علمی و کارشناسی صورت گیرد.
در حال حاضر دیدگاه‌های متفاوتی در مورد وضعیت تامین ملکه‌ها و تکثیر آن وجود دارد که البته در این نوشتار قصد ورود به آن را نداریم ولی این که تاکنون براساس اصول علمی و کارشناسی نتوانسته‌ایم به یک یا چند راه حل صحیح وقابل اتکا دست یابیم، جای نگرانی دارد به عبارت ساده‌تر کماکان به جمع بندی نرسیده‌ایم که زنبورعسل (ملکه‌های ایرانی) اصلاح شوند یا ملکه از طریق واردات تامین شود. آیا هردو مسیر برایمان سعادت وسربلندی صنعت زنبورداری را در بر دارد و…
سوی دیگر ماجرا تولیدکنندگان و تکثیرکنندگان هستند اگر فرض را بر وجود 8 میلیون کلنی در کشور قرار دهیم وهر ملکه را با 2 سال عمر اقتصادی در نظر بگیریم سالانه حداقل به 4 میلیون ملکه با کیفیت و صفات تعریف شده نیاز داریم که این نیاز معلوم نیست از چه محلی، با چه ظرفیت تولیدی و با کمک چه گروهی باید تامین شود.
ماجرا تولیدکنندگان و تکثیرکنندگان ملکه که البته در سالهای اخیر شمارشان افزایش یافته ولی نکته مغفول مانده آنکه هیچ کس، گروه یا تشکلی این گروه را بازآموزی رصد و کیفیت کارشان را ارزیابی نمی‌کند. چون این گروه قرار دهند بنابراین مانیتورینگ فعالیت آنان چشم‌انداز روشنی از وضعیت تولید و بازدهی درزنبورستانها را به ما خواهد گفت که از این مسئله کماکان محرومیم اینکه درجه کیفی کارشان ارتقاء یابد. نیازهای آموزشی آنها برطرف شود و بر تعدادشان افزوده شود تاقادر باشند 4 میلیون ملکه معرفی را برای زنبورستانها تولید و تامین کنند مهمترین اولویت این فرآیند است. با تمامی این کمبو.دها و نامعلوم‌ها اضافه کنید که شرایط واگذاری و دریافت ایستگاه پرورش ملکه کماکان برای دستگاه‌ها و متولیان تولید روشن نیست یعنی یک پرورش دهنده ملکه باید از هفت‌خوان رستم بگذارد تا به سایرین تفهیم کند ایستگاه پرورش ملکه چه نیازمندی‌هایی دارد و چگونه باید در فرآیند اداری مجوز آن را دریافت. به همه این موارد اضافه کنید که توصیه کارشناسان آن است که زنبورداران خودشان ملکه تولید نکنند یعنی خود مصرفی مزموم است در حالی که اگرچه آمار دقیقی در دست نیست ولی حدود 70 تا 75 ملکه‌های تولیدی را زنبورداران از زنبورستان خودشان تولید می‌کنند که اصلا صحیح و اصولی نیست. مجله پرورش دهندگان ملکه وزنبور عسل در این بین قصد دارد ضمن اطلاع رسانی و شفاف کردن اطلاعات این حوزه سعی می‌کنند به سهم خود برای تنویر افکار عمومی بهره‌برداران با اطلاعات روز و به هنگام نسبت به موضوعات وپراکنش اطلاعات، بخشی از مسئولیت خود را انجام دهد. امید است این تلاش مثمر ثمر باشد.
تلاش با نگاهی به آینده

دیدگاهتان را بنویسید