آخرین خبرها, اخبار, اعلانات مهم

شیوه‌ های زنبورداری خوب / قسمت دوم

زنبورداری عمار هاشمی

شان‌های عسل را هردو سال یک بار تعویض کنید و ملکه‌ها را جایگزین کنید (هر یک تا دو سال). انتخاب ملکه‌های مقاوم به بیماریها، دارای رفتار بهداشتی، آرام و تمایل به بچه‌دهی کم در اولویت کارهایتان باشد. همواره ظرفیت کندوها را متناسب با حجم جمعیت در نظر آورید تا مطمئن شوید کلنی‌ها بچه طبیعی نمی‌دهند.

برای جلوگیری از غارت از نگهداری کندوی ضعیف و بیمار خودداری کنید. کلنی‌هایی که در تهدید غارت هستند از زنبورستان خارج و در یک جای مطمئن نگهداری کنید. با انتخاب و بکارگیری تکنیک‌های مناسب به رفاه کندوهای زنبور عسل توجه کنید.

کندوهایی که جوان یا ضعیف هستند به ویژه در شرایط نامساعد جوی، نبود ذخیره کافی در کلنی و یا در اواخر فصل به دلیل کمبود منابع شهد و گرده با در اختیار گذاشتن غذای کافی و سالم در تقویت آنها کوشا باشید.

همواره بدانید که زمستانگذرانی خوب و مطمئن با ذخیره و ارائه کافی از غذای سالم میسر است.

آب سالم و کافی را در فصول کار برای زنبوران عسل تامین کنید. از دودی به درستی استفاده کنید. دود بیش از حد به رفاه زنبوران عسل آسیب می‌زند. مراقب باشید از مواد سمی در دودی استفاده نکنید. اجتناب از جابجایی شان‌ها بین کندوها به ویژه هنگامی که از سلامتی کلنی مطمئن نیستید. حتما کندوهای مشکوک از نظر سلامتی را از زنبورستان جدا کنید و در جای دیگری نگهداری کنید.

از داروهای مطمئن و ثبت شده استفاده کنید با رعایت دستورالعمل بهداشتی مختص هر دارو و حتما پیشینه بهره‌گیری از دارو را در شناسنامه کندو درج کنید. هنگام استفاده از داروها توصیه‌های بهداشتی برای جلوگیری از آلوده شدن عسل را جدی بگیرید.

چمن‌های جلو دریچه پرواز را به صورت دوره‌ای کوتاه کنید که مزاحم تردد زنبوران عسل نشود.

ادامه دارد…

دیدگاهتان را بنویسید