عسل های شاخص ایران, مقالات نشریه

عسل اقاقیا Robinia pseudoacacia

عسل اقاقیا

گیاه مولد شهد: درخت اقاقیا Robinia pseudoacacia
مناطق مهم به لحاظ تولید عسل اقاقیا: استان‌های خراسان، تهران و..
فصل برداشت عسل: اردیبهشت
رنگ عسل: روشن و آب گون
مدت زمان رس بستن: بعد از چند سال
خواص درمانی عسل: رفع عفونت‌های بانوان، مفید برای رشد کودکان و سرماخوردگی

دیدگاهتان را بنویسید