آخرین خبرها, اخبار, اعلانات مهم

چهارمین جایزه زنبور طلایی از آن چه کسی خواهد بود؟

چهارمین جایزه زنبور طلایی از آن چه کسی خواهد بود؟

 

فراخوان وزارت زراعت، جنگلداری کشور جمهوری اسلوونی سوم مارس به اتمام رسیده و کمیته ویژه در حالی بررسی درخواست‌ها برای انتخاب چهارمین فرد پرنده جایزه زنبور طلایی در سال 2024 است.

وزارت زراعت، جنگلداری و خواربار برای شناسایی نامزدهای جایزه زنبور طلایی 2024، فراخوانی آزاد برای شهروندان، اشخاص حقوقی یا سایر سازمان‌ها صادر کرد. آخرین فرصت این فراخوان 15 مارس 2024 بود.

درخواست‌هایی از کشور اسلوونی و خارج از کشور ارائه شده که در حال بررسی است. موضوع فراخوان پروژه‌ها یا دستاوردهایی در زمینه ترویج زنبورها و سایر گرده افشان‌ها در هفت سال گذشته (یعنی در دوره 2016-2023) است.

جایزه زنبور طلایی تشویق و حمایت از نوآوری و تعالی اشخاص حقیقی یا حقوقی است که سهم مهمی در حفاظت و افزایش آگاهی درباره اهمیت زنبورها و سایر گرده افشان‌ها در سراسر جهان داشته‌اند. دریافت کننده جایزه توسط کمیته انتخاب و زنبور طلایی توسط رئیس جمهور اسلوونی در 20 می‌‌(2024)، روز جهانی زنبور عسل به برنده اهدا می‌شود.

جمهوری اسلوونی با اعطای جایزه زنبور طلایی، روز جهانی زنبور عسل و انتقال دانش، فناوری و تثبیت اسلوونی به عنوان کشوری سبز، سالم، فعال و نوآور را ترویج می‌کند.

سال 2024 جایزه زنبور طلایی برای چهارمین بار اعطا می‌شود. اولین برنده زنبور طلایی دکتر لوکاس آلخاندرو گاریبالدی از کشور (آرژانتین) برای دستاوردهای در زمینه ترویج زنبورها و گرده افشان‌های دیگر بود، پس از آن بوشتیان نوچ از کشور (اسلوونی) برای دستاوردهای در زمینه حفاظت از زنبورها و سایر گرده افشان‌ها و دکتر اسلوبودن داویدوف Slobodan Davidović از کشور (صربستان) برای دستاوردهای در زمینه تحقیق در مورد زنبورها و سایر گرده افشان ها.

امسال باید دید خوش شانس‌ترین فرد دریافت کننده جایزه 2024 کیست؟

چهارمین جایزه زنبور طلایی از آن چه کسی خواهد بود؟

دیدگاهتان را بنویسید