اعلانات مهم, کارگزاری بیمه

زنبورداران در اقدامی همدلانه به کارزار درخواست بیمه تأمین اجتماعی بپیوندند

خبر فوری

پیرو تصویب طرح پیشنهادی اتحادیه سراسری زنبورداران ایران زمین در کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی برای برقراری بیمه تامین اجتماعی فراخوانی برای جمع آوری امضا و موافقت زنبورداران با این طرح ارائه شده که لازم است زنبورداران با اقدامی همدلانه و مجدانه آن را امضا کنند.
به گزارش خبرنگار مجله زنبورداران پیشرو برقراری بیمه تامین اجتماعی یکی از مطالبات اولیه و به حق زنبورداران تلاشگر است که به دلایل گوناگونی این مطالبه بر زمین مانده است،‌اکنون در آستانه تصویب بودجه سال 1400 نیاز به مشارکت صمیمانه و همدلانه زنبورداران دارد چه خوب است درخواست تصویب این طرح با مشارکت حداکثری زنبورداران زحمتکش به منصه ظهور و کانال اجرایی هدایت شود.

دیدگاهتان را بنویسید