اعلانات مهم, گالری زنبورداران پیشرو, لوازم زنبورداری

به جمع زنبورداران شهری بپیوندید

زنبورداران شهری
شما هم می‌توانید با داشتن چند کندوی عسل از نگهداری آنها لذت ببرید

تحویل فروردین 1400

قیمت 1/200/000 تومان

کندو سالم با ملکه جوان – 7 قاب
تحویل در محل و پشتیبانی لوازم
حضور نیروی حرفه‌ای برای آموزش
امکان آموزش غیر حضوری
تولید عسل مکفی خانواده
مناسب برای دور کردن استرس ذهنی
مناسب برای بازنشستگان جهت ایجاد یک حرفه کوچک

بیمه شخص ثالث، مسئولیت و سلامت کندو

دفتر مرکزی زنبورداران پیشرو

66121163 و 66121167

زنبورداران شهری
زنبورداران شهری شما هم می‌توانید با داشتن چند کندوی عسل از نگهداری آنها لذت ببرید

دیدگاهتان را بنویسید