عسل های شاخص ایران, مقالات نشریه

عسل عشقه Hedera Pastuchovii

عسل عشقه Hedera Pastuchovii

گیاه مولد شهد: گیاه عشقه یا داردوست با نام علمی Hedera Pastuchovii
مناطق مهم به لحاظ تولید عسل عشقه: مناطق جنگلی استان‌های شمالی
فصل برداشت عسل: مهر و آبان
رنگ عسل: عسل تک گلی روشن و آب گون
مدت زمان رس بستن: طی چند هفته – اغلب چند روز
خواص درمانی عسل: افزایش توان جسمی، کاهش دوره نقاحت بیماری، بهبود حافظه

دیدگاهتان را بنویسید