اعلانات مهم, مقالات نشریه

برنامه‌های زیرساختی بخش کشاورزی برای توانمندسازی و تحول / صادق سهوانی

صادق سهوانی

وزیر جهاد کشاورزی در گفتگو با برنامه «نگاه یک» شبکه یک از چند برنامه زیرساختی برای تحول بخش کشاورزی خبر دادکه اگر این برنامه‌ها لباس اجرا را به شایستگی تن کند همگی با هوشمندی خاصی به توانمند شدن کشاورزان، باغداران و بهره برداران منجر خواهد شد.
نخست پیاده سازی الگوی کشت با شروع خرید قراردادی، آبخیزداری و آبخوان داری با مشارکت دادن جوامع محلی و مردمی،‌توسعه بیمه کشاورزی در قالب کشت قراردادی، تامین نهاده های لازم کشت که در این مسیر حداقل 250 هزار هکتار از اراضی کشت گندم قرارداد منعقد شده و پیش‌بینی می شود که در سال آینده به 2 میلیون هکتار برسد، این روند می تواند بیمه محصولات کشاورزی را نیز بین بهره‌برداران فراگیر کند.
تسلط بر بازار محصولات کشاورزی که اساسا برنامه ریزی از مزرعه تا سفره مردم را هوشمندانه، امکان‌پذیر و دست‌یافتنی می‌سازد. حد نگاری و سنددار کردن اراضی کشاورزی که قول داده شده تا پایان دولت سیزدهم با این روند کلیه اراضی کشاورزی را پوشش دهد و بهره‌برداران برای اراضی خود سند مالکیت شخصی داشته باشند.
باید گفت که اغلب برنامه های محوری وزیر جهاد کشاورزی خوب و سنجیده است و البته ضروری به حال بخش کشاورزی. حداقل در سه دوره قبل وزارت جهاد کشاورزی تا این اندازه اقتدار و برنامه‌ریزی زیرساختی برای بخش کشاورزی چیدمان نشده بود.
ضمن آنکه هوشمندی در نگاه وزیر از برنامه‌هایی که برای بهره‌برداران در جزء مزرعه تا بازار تدوین شده کمک می کند که برنامه‌ها اجرایی شود. به طور مثال تدوین الگوی کشت از سالها پیش در دستور کار بوده و اساسا برنامه‌ای قریب و دور از ذهن نبوده، ولی یافتن راهکار اجرایی برای آن مهمترین فرآیند عملیاتی کردن آن بوده که همراهی تولیدکننده و اقناع او را به همراه داشته باشد.
امیدواریم در این دوره عقب افتادگی بخش کشاورزی با نگرش بر توانمندی های که عینا در بخش وجود دارد مانند تشویق سرمایه‌گذاران بزرگ بخش خصوصی با راهکارهایی که وزیر محترم جهاد کشاورزی مدنظر دارد به وقوع بپیوندد و جذاب کردن این بخش برای ورود سرمایه‌های بخش‌های مختلف، محقق شود.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید