اخبار, اعلانات مهم, مقالات, مقالات نشریه

آموزش افراد محور اصلی توسعه / صادق سهوانی

صادق سهوانی

در مدل‌های توسعه‌ای سرمایه‌های انسانی یکی از مهمترین ارکان توسعه به شمار می‌روند. در واقع سرمایه‌های انسانی در دیدگاه‌ها و نگرش‌های جدید توسعه به عنوان یکی از محورهای اصلی قلمداد می شوند.
برای رسیدن به جامعه‌ای ایده‌آل، پیشرفته و پویا می‌بایست انسانها به عنوان سرمایه‌های انسانی افرادی خلاق و توانمند باشند. در جهان رقابتی امروز بی تردید یکی از ابزارهای مهم در ایجاد تحول و بقای یک جامعه و رسیدن به اهداف و رسالت‌های مورد نظر، برنامه‌ها ورویکردهای نوین آموزشی است که برای توانمند شدن سرمایه‌های انسانی پی‌ریزی می‌گردد.
آموزش برای توسعه پایدار باید به روشی برنامه‌ریزی شده و راهبردی در دستور کار قرار گیرد تا با در نظر آوردن نیاز سنجی‌های یک جامعه تخصصی مثل صنعت زنبور عسل نقاط قوت برجسته شده و نقاط ضعف بر طرف و از درون آن فرصت‌های جدید خلق کرد.
راهبردهای انتخابی باید از درون همین نیازسنجی‌ها بیرون آمده و توسط نهاده های محلی و منطقه‌ای برای تقویت سیاست‌ها، قوانین و حتی شیوه‌های تولید به مورد اجرا در آید. اکنون کشورهای پیشرفته و حتی کشورهای همسایه با تدوین برنامه زمانبندی شده آموزشی فرآیند تحکیم زیرساخت‌های تولید، خلق فرصت‌ها و آینده پژوهی در صنعت زنبور عسل را برای افزایش صادرات، بازارسازی جدید و تسلط بر بازارهای سایر کشورها برنامه‌ریزی می‌کنند. نمی‌توانیم در مسیر تحول و پیشرفت گام برداریم بی‌آنکه سرمایه‌های انسانی را متناسب با اهدافی که در مسیر توسعه داریم آموزش‌های فراگیر ندهیم.
از نظر آدام اسمیت، آموزش افراد در واقع نوعی سرمایه‌گذاری هدفمند در آنهاست. افراد تواناتر و داناتر خواهند شد. هر قدر به آموزش توجه بیشتری شود پیشرفت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دسترس‌تر است. ضمن آنکه این مسیر باید مطالبه همواره شهروندان باشد. زنبورداران پیشرو به عنوان یک مجموعه فعال در عرصه صنعت زنبور عسل سعی در فراهم آوردن بستری برای رشد و تحول در صنعت زنبور عسل به قدر سهم و بضاعت خود است.
بنابراین از هر امکانی برای آموزش بهره‌برداران به رقم تمامی دشواریها تلاش می‌کند همراهی و همگامی کلیه مدیران تشکل ها و زنبورداران در این مسیر می‌تواند بخشی از اهداف توسعه را محقق سازد. همایش آموزشی دو روزه زنبورداری با حضور کارشناسان، محققان و پژوهشگران حوزه صنعت زنبور عسل در روزهای 20 و 21 بهمن ماه سال جاری امیدواریم با حضور فعال آینده روشنی پیش‌روی همگان باشد نیز در این مسیر است.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید