اخبار, اعلانات مهم, کارگزاری بیمه

حالا نوبت شماست!

صادق سهوانی
صادق سهوانی
صادق سهوانی
صادق سهوانی خینی خبرنگار تخصصی

صنعت پرورش زنبور عسل در چند سال اخیر از نظر تعداد بهره‌برداران و کلنی‌ها، صنایع تولیدی لوازم و تجهیزات زنبورداری افزایش چشم‌گیری داشته است و طبق آخرین آمار وزارت جهاد کشاورزی حدود 80 هزار نفر بهره بردار و 10 میلیون کلنی در سطح کشور موجود است اما با این رشد و گسترش شاخص‌های کمی و کیفی آن مطابق با انتظار رشد نداشته است.

یکی از مهمترین مطالبات زنبورداران برقراری بیمه تامین اجتماعی است که اکنون شمار بیمه‌شدگان بسیار اندک است و می‌توان گفت اغلب زنبورداران به عنوان شهروندان تولیدکننده از این حق اولیه برخوردار نیستند. بیمه موجب افزایش امید به زندگی، آرامش و آسایش می‌شود و انگیزه‌ای برای افزایش و جدیت در کار تولید و بهره‌وری نیروی انسانی است. البته در مقاطعی با تخصیص یارانه شمار اندکی از زنبورداران بیمه شده‌اند ولی این تعداد در قیاس با جمعیت 80 هزار نفری و خانواده این افراد بسیار اندک است.

زنبورداران به عنوان تولیدکنندگانی که در دوران شغلی خود با انواع مخاطرات و دشواریهای اجتناب‌ناپذیر حرفه زنبورداری مشغول فعالیت هستند. می‌بایست در مسیر زندگی به ویژه هنگام ناملایمات که برای هر فرد در زندگی اتفاق می‌افتد اطمینان حداقلی از بابت بیمه خود و خانواده داشته باشند. این کمترین حقی است که به عنوان یک تولیدکننده از کارگزاران نظام و مدیران دولتی دارند.

یکی از مهمترین مطالبات زنبورداران برقراری بیمه تامین اجتماعی است که اکنون شمار بیمه‌شدگان بسیار اندک است و می‌توان گفت اغلب زنبورداران به عنوان شهروندان تولیدکننده از این حق اولیه برخوردار نیستند.

ضمن آنکه تصمیم‌گیران و تصمیم سازان نیز باید به این حقوق اولیه شهروندی برای زنبورداران و برقراری آن احترام گذاشته و زمینه تسهیل آن را فراهم آورند. اکنون اتحادیه سراسری زنبورداران ایران زمین تلاش و رایزنی‌های گسترده‌ای با مسئولان و تصمیم‌گیران به ویژه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی درباره برقراری این حق آغاز کرده‌اند و امیدواریم که در بودجه سال 1400 با اختصاص ردیف اعتباری و بودجه مورد نظر، بیمه تامین اجتماعی زنبورداران با مساعدت سازمان تامین اجتماعی برقرار گردد.

بنابراین کارزای برای نشان دادن جمعیت مطالبه‌گر این حق، ترتیب داده شده تا زنبورداران با امضا این درخواست به کمیسیون‌های تخصصی مجلس این کارزار را تثبیت کنند.

لذا از کلیه زنبورداران به ویژه مدیران تشکل‌ها که در این مسیر وظیفه‌مندی دارند تا اطلاع‌رسانی کنند و این مشارکت را به حداکثر برسانند. مدیران تشکل‌های زنبورداری شهرستانی باید در فرصت باقی مانده به مدد این خواسته برانید و در برقراری بیمه تامین اجتماعی- این مطالبه به حق زنبورداران- نهایت تلاش خود را بکنند این فرصت طلایی و میزان مشارکت در اذهان آیندگان ثبت خواهد شد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید