اخبار, لوازم زنبورداری, مقالات نشریه

سه روش مهم برای ادغام کلنی ها

ادغام دو کلنی

1. در زمان تابستان که شهد کافی در طبیعت نیست و امکان غارت­گری وجود دارد باید یک صفحه روزنامه روی قابهای کندویی که قرار است بماند قرار داده و روزنامه را چندین سوراخ ریز کرد و کندوی ضعیف را روی روزنامه قرار داد (کف کندو باید جدا شود) و درپوش را روی آن گذاشت، بعد از مدتی که زنبوران کاغذ روزنامه را جویدن و با یکدیگر همبو شدند می­توان کندو را از کندوی اصلی جدا کرد و در این روش نیازی به پیدا کردن ملکه نیست چون ملکه قوی­تر زنده مانده و ملکه ضعیف را کشته است.

2. یک روش سریع این است که ملکه ضعیف را پیدا کرده و آنرا ازبین برده و بیشتر قابهای نوزادان (تخم، لارو و شفیره) همراه ملکه و زنبوران بالغ در کندو قرار داد و زنبوران باقی مانده را جلوی دریچه پرواز کندو تکان داده و مقداری شربت روی آنها پاشید تا در زمان رسیدن و تمیز کردن یکدیگر با هم همبو شوند.

3. یک روش دیگر این است که: ملکه کلنی ضعیف را پیدا کرده و ازبین برده سپس شبکه ملکه را روی سطح بالایی قابهای کندو قرار داده، در این حالت زنبورهای دو کلنی به تدریج با یکدیگر همبو شده و ادغام می­ شوند.

نكته: داشتن یک کندوی قوی و بارور بهتر از دو کندوی ضعیف است.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید